بطری آب سالوادور

از زمانهای قدیم انسان به وسایلی نیاز داشت تا آب را در آن نگهداری کند. در سالهای دور مردم  به کمک  کوزه آب را خنک و پاکیزه نگه می داشتند. بعدها

وسایلی مانند پارچ آب و بطری آب تولید شد که استفاده از آن راحت بود. بطری آب سالوادور به دلیل ظاهر زیبایی که دارد بسیار موردپسند و استفاده قرار

گرفته است. افرادی که به دکوراسیون منزل خود اهمیت می دهند همیشه به کوچکترین وسایل نیز توجه می کنند. برهمین اساس مشخص است که ظرفی

مانند بطری آب شیشه ای تا چه میزان مهم است. جنس بطری آب  سالوادور از شیشه و حجمی یک لیتری است. این بطری برای نگهداری مایعات در

یخچال و یا کابینت مورد استفاده قرار میگیرد.