جابرنجی مانلی پاتریس

نگهداری مواد غذایی همچون برنج به دلیل رشد آفت و حشرات با حساسیت زیادی روبه روست . محصولات پلاستیکی در مقابل نور و رطوبت مقاوم اند و برای

نگهداری برنج مناسب تر هستند . جابرنجی مانلی چون از جنس پلاستیک میباشد سبک بوده هنگام جابجایی راحت تر است . جابرنجی مانلی پاتریس در دو

سایز ۱۰کیلویی و ۱۵کیلویی طراحی شده و مناسب برای انواع محیط های آشپزخانه میباشد.