سبد آفتاب دربدار مانلی پاتریس

برای مرتب کردن و دسته بندی لوازم آشپرخانه میتوان از انواع نظم دهنده ها استفاده کرد . سبد آفتاب دربدار مانلی پاتریس برای مصارف خانگی کاربردهای

گوناگونی دارد. برای مثال میتوان برای قرار داد میوه و سبزی در داخل یخچال از آن استفاده کرد . به دلیل وجود درب در سبد آفتاب مانلی میتوان از آن به صورت

روی هم و طبقاتی استفاده کرد . سبد آفتاب دربدار  دارای ظاهری شیک و مناسب برای استفاده های متفاوت است . جنس سبد آفتاب مانلی پاتریس از

پلاستیک است .