نمک پاش جفتی در طراحی و رنگ بندی زیبا مناسب استفاده دم دستی در خانه می باشد . این محصول یکی از وسایل ضروری بر سر سفره و هنگام میوه خوردن بوده و دارای دربی می باشد که از ریختن محتویات داخل آن جلوگیری ‌می کند . این محصول به صورت جفتی در دو رنگ صورتی و آبی قرار دارد که به دلیل تنوع در طرح و رنگ توجه همه را به خود جلب می کند .