بانکه چفتی سایز ۱

بانکه ها یا همان جاحبوباتی ها وسیله ای کاربردی برای نگهداری انواع مواد غذایی خشک و همچنین داروهای گیاهی می باشند . این محصول برای نظم دهی و مرتب کردن کابینت ها مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر سلیقه ی شما می باشد.

این بانکه شیشه ای بوده و دارای حجم و ظرفیت مناسبی برای نگهداری مواد غذایی می باشد و به شما کمک می کند فضای خالی داخل کابینت را افزایش دهید .