بانکه چفتی سایز ۳

بانکه ها مواد غذایی را به بهترین شکل نگهداری و حفظ می‌کنند و در سازماندهی و مرتب سازی آنها مورد استفاده قرار می گیرند و نشانگر سلیقه هر بانویی می باشد .

این محصول دارای درب محکمی است که از ورود حشرات و عبور هوا و رطوبت جلوگیری کرده و مانع خراب شدن مواد غذایی می شود . جنس این بانکه ها شیشه ای بوده و دارای حجم و ظرفیت مناسبی برای قرارگیری مواد غذایی می باشد .