بانکه نقلی کوچک بارل 

بانکه ها وسیله ای کاربردی جهت حفظ و نگهداری انواع حبوبات ، داروهای گیاهی و… می باشند .  این محصول برای نظم دهی و مرتب کردن کابینت ها به خانمها کمک کرده و فضای خالی داخل کابینت را افزایش می دهد و به آن زیبایی می بخشد .

این محصول شیشه ای بوده و محتویات داخل آن به وضوح مشخص می باشد که این خود به شما در صرفه جویی تایم و پیدا کردن حبوبات مورد نظر بدون اتلاف وقت  کمک می‌کند.

بانکه نقلی کوچک بارل

بانکه نقلی کوچک بارل