بطری آب آیسا بزرگ 

بطری آب یکی از متداول ترین وسیله هایی است که در طول روز از آنها استفاده می کنیم . این بطری دارای طراحی بسیار شیک است که ظاهر مایعات درون خود را بی نظیر جلوه می کند .از دیگر مزایایی که این بطری دارد می توان به سبکی و حمل آسان آن اشاره کرد .

بطری آب آیسا بزرگ

بطری آب آیسا بزرگ