بانکه بارل سایز ۲

بانکه ها برای نگهداری حبوبات و ادویه جات و نظم بخشیدن و حتی دیزاین آشپزخانه کاربرد دارند. چون در این ظروف خوراکی نگهداری می شود باید از ظروفی استفاده شود که جنس آن مرغوب بوده و دارای دربی محکم باشد که از خراب شدن مواد غذایی جلوگیری کند .

بانکه بارل سایز ۲

بانکه بارل سایز ۲

ارتفاع این بانکه ۱۹ سانتی متر و قطر دهانه آن ۸ سانتی متر می باشد.