سماق پاش جفتی بارل 

سماق ادویه شناخته شده در ایران می باشد که تاثیر فراوانی روی کنترل خون ، سلامت قلب و … دارد و برای طعم بخشیدن به غذا ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول در مقابل رطوبت مقاوم بوده و دچار زنگ زدگی نخواهد شد و از گلوله شدن سماق درون  سماق پاش جلوگیری می‌کند.