شکرپاش بارل درب کروم

شکرپاش یکی از وسایل کاربردی در آشپزخانه محسوب می‌شود که شکر را از دسترس مورچه و حشرات دور نگه می‌دارد . این محصول دارای دربی کرومی می باشد که با فشار دادن اهرم شکر از آن خارج می‌شود.

شکرپاش بارل درب کروم

شکرپاش بارل درب کروم