سبد رخت گرد بزرگ لاریسا مبعث 

سبد رخت به شما کمک می کند از شلوغی فضا جلوگیری کنید و لباس های شسته شده را در مکان مناسب قرار دهید. تهویه برای سبد رخت بسیار مهم است پس باید سبد رخت سوراخ داشته باشد تا هوا در آن جریان پیدا کند .

سبد رخت گرد بزرگ لاریسا مبعث

سبد رخت گرد بزرگ لاریسا مبعث

سبد رخت یکی از لوازم مهم و ضروری هر خانه ای می باشد که در سرویس بهداشتی و حمام بسیار کاربردی است.