جابرنجی ۱۵ کیلو چهارگوش فانتزی مبعث 

این جابرنجی حجم مناسبی از برنج را در خود جا می دهد و مناسب خانواده هایی است که مصرف برنج بالایی دارند. این محصول از بهترین مواد مرغوب تولید شده و در طعم و مزه برنج هیچ تاثیری ندارد ‌.