جابرنجی ۲۰ کیلو چهارگوش شفاف مبعث 

یکی از دغدغه های مردم حفظ و نگهداری برنج بوده و نگران ورود میکروب ، حشرات و … به داخل آن می‌باشد پس وجود جابرنجی در هر آشپزخانه ای ضرورت می یابد. اندازه این سطل به صورتی است که حجم مناسبی از برنج را نگهداری می کند و بسیار قیمت مناسب می‌باشد.