جابرنجی ۲۰ کیلو چهارگوش فانتزی مبعث 

سطل برنج یک ظرف تقریبا بزرگ است که برای نگهداری برنج از آن استفاده شده و از تغییر کیفیت و طعم و بو گرفتن برنج جلوگیری می‌کند. میزان ظرفیت این سطل بسیار بالا بوده و تقریبا یک گونی برنج را می‌توانید در آن نگهداری کنید. این محصول دارای دربی می باشد تا از نفوذ انواع آلودگی و حشرات به آن جلوگیری کند.