سطل گرد ماربل رزمن

این سطل محصولی بسیار کاربردی بوده که در برابر رطوبت مقاوم می باشد و در حمام، دستشویی، اتاق خواب و آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول از انتشار بوی پسماند غذا و زباله و بوهای نامطلوب در فضا جلوگیری می‌کند و فضای کمی را در محیط اشغال می کند.