جاقاشقی دوقلو استند دار ماربل رزمن

برای خشک کردن قاشق ها و چنگال ها بعد از شستشو به این محصول برای آبگیری نیاز داریم. این جاقاشقی در برابر عوامل محیطی مانند نم و رطوبت مقاوم بوده و دارای پایه هایی است که به راحتی بتوان آن را روی سینک قرار داد.