جا پیازی ۲ طبقه رزا گلستان 

جا پیازی ۲ طبقه ی گلستان نه تنها برای نگهداری سیب زمینی و پیاز مناسب است بلکه به آشپزخانه ی شما نظم و زیبایی می بخشد. برای بانوانی که حجم زیادی از سیب زمینی و پیاز را خریداری می کنند این محصول بسیار مناسب می باشد. این سبد به دلیل طراحی خاصی که دارد باعث ایجاد جلوه ای ویژه در آشپزخانه ی شما می شود.