شال آویز پادیز

شاید نگهداری و نظم بخشیدن به شال و روسری یکی از معضلات بزرگ خانم ها باشد. با کمک شال آویز پادیز دیگر خبری از آشفتگی های کمد نخواهد بود. این محصول پلاستیکی طراحی کاربردی دارد، به این صورت که دارای چهار میله نگهدارنده شال می باشد. شما به راحتی می توانید در هر کدام از میله های این محصول یکی از شال یا روسری های خود را قرار دهید. با کمک این محصول دیگر دچار مشکل آشفتگی و بهم ریختگی شال و روسری ها نخواهید شد و همین امر باعث می شود شال و روسری های شما چروک نشود. هنگامی که شال و روسری های شما با نظم و ترتیب در کمد قرار بگیرند شما می توانید به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنید. این محصول قابلیت نگهداری حداقل چهار شال یا روسری را دارد.