جاپیازی ۴ طبقه رزا گلستان 

جاپیازی گلستان برای نظم و سازمان دهی سیب زمینی و پیاز مناسب بوده و به آشپزخانه ی شما نظم و زیبایی می بخشد. این محصول ۴ طبقه بوده و برای خانواده هایی که حجم زیادی از سیب زمینی و پیاز را خریداری می کنند مناسب می باشد. این محصول دارای سوراخ هایی می باشد که باعث می‌شود هوا در آن جریان پیدا کند و از کپک زدن مواد غذایی جلوگیری می‌کند.