جاظرفی مدرن 

اگر بعد از شستن ظروف با مشکل کمبود فضا برای خشک کردن آنها مواجه هستید ما به شما این محصول را پیشنهاد می کنیم. این جاظرفی برای استفاده کنار سینک مناسب بوده و دارای محفظه ی نگهدارنده ی قاشق، چنگال و کارد می باشد. در وسط این جاظرفی فریم هایی جهت نگهداری ظروف شسته شده وجود دارد. این محصول یکی از ضروری ترین نیازهای هر آشپزخانه ای است و برای گذاشتن ظروف سنگین بسیار مناسب خواهد بود.