پارچ پارسا بزرگ مدرن 

امروزه برای سرو نوشیدنی، نگهداری آب و خنک کردن آن در یخچال و پر کردن سماور از پارچ ها استفاده می شود. این محصول به زیبایی طراحی شده و به میز پذیرایی شما جلوه ای خاص می بخشد. این محصول در برابر ضربه و تغییرات دمایی بسیار مقاوم بوده و تغییر رنگ نمی دهد و همچنین دارای دربی می باشد که از بو گرفتن آب در یخچال جلوگیری می کند.