شلف کشویی یخچال بلمینی

شلف کشویی یخچال، محصولی کاربردی است که جنس آن پلاستیک مقاوم و با کیفیت می باشد. با کمک این محصول می توان به مواد غذایی درون یخچال نظم و ترتیب بخشید. همچنین این محصول امکان استفاده حداکثری از فضاهای موجود در یخچال را فراهم می کند. این محصول بلمینی دو دستگیره در طرفین دارد که با کمک آن ها می توان این شلف را بر روی لبه میز یا طبقات یخچال متصل کرد. این محصول طراحی کشویی دارد که استفاده از آن را آسان تر می کند. با کمک این محصول می توان از فضای میان طبقات یخچال و فریزر حداکثر استفاده را برد. شیارهایی که بر روی دیواره و سطح زیرین این شلف قرار دارد باعث گردش جریان هوا میان مواد غذایی داخل یخچال می شود و طراوت و تازگی آن ها را حفظ می کند.