سطل پدالی تک جداره اپل تاپ 

روزانه فعالیت های زیادی در خانه، محل کار و… انجام می شود بنابراین آشغال های زیادی در این محیط برای دور ریخت وجود دارد. از این محصول در دستشویی و حمام به دلیل رعایت نظافت و باز شدن درب آن با پدال نیز استفاده می شود. این سطل زباله ظاهر زیبایی دارد و درب آن مانع از پخش شدن بوی نامطبوع می گردد. جنس این سطل از کیفیت مناسبی برخوردار است و در برابر رطوبت و نور خورشید مقاوم می باشد.