جاقاشق تک آویزی سرامیکی دسینی

جا قاشقی آویز دسینی از جمله وسایلی است که دائماً با آب در ارتباط است و دارای ظرفی از جنس سرامیک می باشد که در مقابل زنگ زدگی مقاوم است‌. این محصول از دو قسمت تشکیل شده: پایه نگهدارنده ظرف استوانه ای سرامیکی که مناسب جهت آویز شدن از آبچکان میباشد‌. شما میتوانید انواع وسایل مانند قاشق، چنگال، چاقو و… را برای آبگیری و خشک شدن داخل آن قرار دهید‌. این محصول کار را در آشپزخانه برای شما آسان می کند و به وسایل شما نظم می بخشد