کره از جمله مواد قابل استفاده روزانه در آشپرخانه به شمار می‌رود که جاکره ای شطرنجی بیتا با زیبایی و سهولت در استفاده کار را برای استفاده آسان می‌کند.
جاکره ای بیتا هم با کیفیت بالا و سهولت در استفاده بهترین انتخاب برای خرید عمده به شمار می‌رود.