سرویس پا سماوری پا فیلی درب طلایی

قیمت و خرید سرویس پا سماوری پا فیلی درب طلایی

سرویس پا سماوری درب طلایی در 4 سایز بانکه بلوری هست با بدنه بلور و درب آبکاری شده به رنگ طلایی و بدنه بسیار شفاف و زیبا جنس بسیار زیبا که نمای بسیار جالبی به آشپزخانه می دهد داری تک جعبه که در کارتن مادر 6 سرویس وجود دارد.