پارچ شب

پارچ شب یک محصول بسیار کاربردی و پر فروش بین تمام پارچ و لیوان های موجود در بازار است که دارای یک لیوان بر روی بطری شیشه ای که نیازی به لیوان جدا ندارد.جنس پارچ شب از بلور شیشه است. بلور شیشه تولید شده در تمامی بطری ها از جنس سیلیس و خورده شیشه است که در کوره در دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد ذوب میشود و توسط افراد ماهر داخل قالب هایی که  از جنس چدن  هستند ریخته می شود و دوباره داخل کوره گرم کن برای پخت دوباره گذاشته می شود.پارچ شب یک محصول منحصر به فرد نسبت به تمامی پارچ ها و بطری های داخل بازار است. و دارای چاپ های مختلف از نوع گوزن کاکتوس و خال خالی است.