دراور مانلی پاتریس 

وظیفه دراور مرتب سازی وسایل در خانه و اداره و…. میباشد . از دراور مانلی میتوان در آشپزخانه برای مرتب کردن وسایل آشپزخانه و در اتاق خواب میتوان

برای مرتب کردن لوازم آرایشی و لباس و… استفاده کرد . دراور مانلی پاتریس در دو سایز ۴ کشو و ۳ کشو طراحی شده که مناسب برای استفاده در مکان

های مختلف است.