سبد پیک نیک مانلی پاتریس

مناسب ترین وسیله برای نظم دادن و یکجا جمع کردن وسایل مورد نیاز برای گشت و گذار سبد پیک نیک است . سبد یپک نیک ها در ابعاد مختلف و شکل

های مختلف طراحی شده است. سبد پیک نیک مانلی پاتریس به دلیل جنس پلاستیکی که دارد سبک بوده و جابه جایی آن راحت است و دارای دو دسته

است که کار را برای حمل آسان تر میکند. این محصول درب آن قفلی بوده که باعث میشود درب چفت شود و وسایل بیرون نریزد و ابعاد آن مناسب برای قرار

گرفتن داخل صندوق عقب خودرو میباشد.