سرویس مسافرتی بیتا

سرویس مسافرتی بیتا

سرویس مسافرتی بیتا یک پکیج عالی برای ظروف مسافرتی می باشد.این سرویس مسافرتی در دونوع 50 و 63 پارچه به بازار عرضه شده است.سرویس

مسافرتی بیتا به دلبل تکمیل بودن همه ی تکه های مورد نیاز در سفر شما را از حمل و نقل هرنوع ظروف دیگری بی نیاز می کند. این سرویس در 4 رنگ زیبا

و باب میل هرنوع سلیقه ای تولید شده است.