سرویس جهیزیه ۷۰ پارچه دنیس هوم کت

سرویس دنیس از بهترین و کامل ترین سرویس جهیزیه پلاستیکی موحود در بازار است. این سرویس جهیزیه تهیه شده از بهترین مواد موجود در بازار

است و میتوان گفت تمام اقلام اساسی و مورد استفاده سرویس پلاستیکی جهیزیه در این سرویس موجود می باشد. سرویس جهیزیه پلاستیکی هوم کت

دارای رنگ بندی های مختلف برای انواع سلیقه ها وجود دارد.