سطل پدالی چهارگوش مانلی 

سطل پدالی کاربردهای زیادی در محیط های مختلفی دارد سطل ۴گوش مانلی به دلیل وجود پدال دارای استفاده آسان و بهداشتی میباشد و سطل مانلی

چون به شکل ۴ گوش است داری ظاهری زیبا و مناست برای مکان های مختلف است . سطل چهارگوش مانلی در دو سایز با ارتفاع های کوتاه و بلند طراحی

شده و میتوان به راحتی آن را داخل کابینت و یا مکان هایی با ارتفاع متفاوت قرار داد.