جاقاشقی دو کاره مانلی پاتریس

در هر آشپزخانه ای برای نظم دادن لوازمی مانند قاشق ، چنگال و… از جاقاشقی استفاده میشود. جاقاشقی دوکاره مانلی پاتریس مناسب برای

سینک میباشد و جنس آن از پلاستیک است و مناسب برای قرار دادن انواع قاشق ، چنگال ، چاقو  و …میباشد. وزن جاقاشقی  ۱۸۰ گرم و در ابعاد

۱۵*۱۳*۲۸ سانتیمتر است.