بانکه بارل سایز ۴

بانکه ها برای نظم دهی و مرتب کردن کابینت ها به شما کمک کرده و نشانگر سلیقه ی هر بانویی می باشد. این محصول دارای درب محکمی است که از ورود حشرات و عبور هوا و رطوبت جلوگیری کرده و مانع خراب شدن مواد غذایی می شود.

بانکه بارل سایز ۴

بانکه بارل سایز ۴

ارتفاع این بانکه ۱۰ سانتی متر و قطر دهانه آن ۸ سانتی متر می باشد.