چوب لباسی آدرینا مبعث

چوب لباسی یکی از پرکاربرد ترین وسایل در فروشگاه های لباس و خانه می باشد . این محصول از بافت لباس محافظت می کند و باعث ایجاد فضای آزاد بیشتر در کمد می شود.