بانکه های چهارگوش سایز ۱ که در سه تکست (قهوه،شکر و چایی)عرضه می‌شوند؛ بهترین انتخاب هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ کاربردی می‌باشند.

این بانکه ها از جنس سرامیک بوده و جنس درب آن از جنس چوب هستند.

بانکه های سرامیکی کارولین نمای زیبایی را برای آشپزخانه شما فراهم می‌سازند.